เมื่อวันที่   ๓  ธันวาคม  ๒๕๕๗  เวลา  ๐๙.๐๐ น. พ.ต.อ.คณิต  รัตนมณี  ผกก.สภ.ควนขนุน  นำข้าราชการตำรวจ  ร่วมทำพิธี ถวายสัตย์ปฏิญาณตน เพื่อเป็นข้าราชการที่ดี และพลังของแผ่นดิน
  เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา  ๕  ธันวาคม   ๒๕๕๗    ณ   บริเวณหน้า  สภ.ควนขนุน