เมื่อวันที่  ๒   ธันวาคม   ๒๕๕๗  เวลา  ๑๔.๐๐ น.  พ.ต.อ.คณิต   รัตนมณี   ผกก.สภ.ควนขนุน  นำข้าราชการตำรวจ สภ.ควนขนุน ร่วมพัฒนาวัดบ้านสวน  ตำบลมะกอกเหนือ อ.ควนขนุน
     จ.พัทลุง   เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล  เนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา  ๕  ธันวาคม   ๒๕๕๗