ร.ต.ท.หญิง เนตรนฤมนต์ ปล้องใหม่
รอง สว.ธร.สภ.ควนขนุน
ด.ต.สุริยา  ทองร่วง
ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ควนขนุน
Admin / Webmaster