เมื่อวันที่  ๖ พฤศจิกายน  ๒๕๕๗  ตั้งแต่เวลา 19.15 น . พ.ต.อ.คณิต รัตนมณี  ผกก.สภ.ควนขนุน ปล่อยแถว ข้าราชการตำรวจ สายตรวจรถยนต์ สายตรวจจักรยานยนต์  สายตรวจจราจร,สายตรวจตำบลมะกอกเหนือ,สายตรวจตำบลแหลมโตนด,สายตรวจหน่วยบริการประชาชนโพธิ์ทอง และ อพปร ประจำตำบล เพื่อดูแลความสงบเรียบร้อย และรักษาความปลอดภัย งานเทศกาลลอยกระทง ประจำปี  ๒๕๕๗  ในพื้นที่รับผิดชอบ


พ.ต.อ.คณิต รัตนมณี ผกก.สภ.ควนขนุน ปล่อยแถว ข้าราชการตำรวจ สายตรวจรถยนต์ สายตรวจจักรยานยนต์ ,อพปร เพื่อดูแลความสงบเรียบร้อย
และรักษาความปลอดภัย   งานเทศกาลลอยกระทง ประจำปี  ๒๕๕๗  ในเขตเทศบาลควนขนุน  
พ.ต.อ.คณิต  รัตนมณี  ผกก.สภ.ควนขนุน ปล่อยแถว ข้าราชการตำรวจ สายตรวจจราจร  สภ.ควนขนุน และ อปพร.  เพื่อดูแลความสงบเรียบร้อย
และร่วมกับนายอำเภอควนขนุน ,นายกเทศมนตรีเทศบาลบ้านสวน  ในพิธีเปิดงานลอยกระทง ประจำปี ๒๕๕๗  ณ เทศบาลบ้านสวน  ต.มะกอกเหนือ ฯ 
พ.ต.อ.คณิต รัตนมณี   ผกก.สภ.ควนขนุน   ปล่อยแถว ข้าราชการตำรวจ สายตรวจปากคลอง  และ อปพร. เพื่อดูแลความสงบเรียบร้อย 
งานลอยกระทง  เทศบาลตำบลมะกอกเหนือ    ต.มะกอกเหนือ ฯ
พ.ต.อ.คณิต รัตนมณี ผกก.สภ.ควนขนุน ปล่อยแถว ข้าราชการตำรวจ สายตรวจแหลมโตนด และ อปพร. จำนวน 20 นาย. เพื่อดูแลความสงบเรียบร้อย
งานลอยกระทงเทศบาลตำบลแหลมโตนด    ณ   วัดแหลมโตนด
พ.ต.อ.คณิต   รัตนมณี  ผกก.สภ.ควนขนุน  ตรวจเยี่ยม  ให้คำแนะนำใน การตั้งจุดตรวจ จุดสกัด  ก่อนออกปฎิบัติหน้าที่   และได้ปล่อยแถว
ข้าราชการตำรวจสายตรวจโพธิ์ทอง   ณ หน่วยบริการประชาชนโพธิ์ทอง
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ  สภ.ควนขนุน