เมื่อวันที่  ๒๗ ตุลาคม  ๒๕๕๗   เวลา ๑๐.๑๕ น. พ.ต.อ.คณิต  รัตนมณี ผกก.สภ.ควนขนุน ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจสายตรวจตำบลมะกอกเหนือ  เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดปฏิบัติการสายตรวจรถยนต์  และผู้จัดการธนาคารกสิกรณ์ไทย  (สาขาปากคลอง) อ.ควนขนุน ร่วมประชุม
หามาตรการป้องกันเหตุปล้นธนาคาร และซักซ้อมแผนเผชิญเหตุ เพื่อวางมาตรการป้องกันเหตุ และแนะนำให้ความรู้แก่พนักงานธนาคาร