เมื่อวันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๗ เวลา  ๐๙.๐๐ น.  พ.ต.อ.คณิต  รัตนมณี  ผกก.สภ.ควนขนุน นำข้าราชการตำรวจ สภ.ควนขนุน ร่วมพิธีวางพวงมาลา ถวายราชสักการะ
เพื่อน้อมระลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (วันปิยะมหาราช)  ณ  ที่ว่าการอำเภอควนขนุน  อ.ควนขนุน  จว.พัทลุง

งานเทคโนโลยีสารสนเทศ  สภ.ควนขนุน