เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๓๐ น. พ.ต.อ.คณิต  รัตนมณี ผกก.สภ.ควนขนุน พร้อมข้าราชการตำรวจ
ชั้นสัญญาบัตร   ร่วมประชุมทางไกลผ่านจอภาพ ( Video  Conferences  ) กับ ภ.จว.พัทลุง
เพื่อรับมอบนโยบาย การบริหารราชการ  ของ  ภ.จว.พัทลุง  ณ  ห้อง ศปก.สภ.ควนขนุน