เมื่อวันที่  ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๗   เวลา  ๑๐.๐๐ น.  พ.ต.อ.คณิต  รัตนมณี  ผกก.สภ.ควนขนุน  เป็นประธานในพิธีอ่านสาส์น ผบ.ตร.เนื่องในวันตำรวจ ประจำปี ๒๕๕๗
โดยมี ข้าราชการตำรวจ สภ.ควนขนุน เข้าร่วมประกอบพิธี พร้อมกล่าวคำสัตย์ปฏิญาณ  อุดมคติตำรวจ   ณ  บริเวณ หน้า สภ.ควนขนุน
 
ในเวลาต่อมา พ.ต.อ.คณิต  รัตนมณี  ผกก.สภ.ควนขนุน  ได้มอบประกาศเกียรติคุณแก่ข้าราชการตำรวจ ในสังกัดแต่ละแผนกงาน ที่ปฏิบัติหน้าที่ดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๗
พ.ต.อ.คณิต  รัตนมณี ผกก.สภ.ควนขนุน เป็นประธานประกอบพิธีทางศาสนา โดยมี ข้าราชการตำรวจ สภ.ควนขนุน ครอบครัว พร้อมด้วย คณะกรรมการ กต.ตร.สภ.ควนขนุน 
และประชาชนในพื้นที่  ร่วมพิธีทางศาสนา ทำบุญเลี้ยงพระ เนื่องในวันตำรวจ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๗  ณ บริเวณ สภ.ควนขนุน
บรรยากาศระหว่างรับประทานอาหารเที่ยง  หลังเสร็จพิธีสงฆ์
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ สภ.ควนขนุน