เมื่อวันที่  ๑๗   ตุลาคม  ๒๕๕๗  เวลา ๑๓.๓๐  น.   พ.ต.อ.คณิต  รัตนมณี   ผกก.สภ.ควนขนุน  พร้อมคณะกรรมการ  กต.ตร.สภ.ควนขนุน (ชุดใหม่) ตรวจเยี่ยม สายตรวจประจำตำบลแหลมโตนด
สายตรวจตำบลปันแต,สายตรวจตำบลมะกอกเหนือ,สายตรวจตำบลโตนดด้วน,สายตรวจตำบลดอนทราย,สายตรวจตำบลชะมวง,สายตรวจบ้านควนพลี,สายตรวจรถจยย.,สายตรวจ
รถยนต์ อปพร,อสตร. และได้มอบเครื่องอุปโภคและบริโภค ให้เจ้าหน้าที่ตำรวจสายตรวจ ,อปพร., อสตร.แต่ละตำบล  เพื่อสร้างขวัญกำลังใจและใช้ในการปฏฺบัติหน้าที่ราชการ

พ.ต.อ.คณิต รัตนมณี  ผกก.สภ.ควนขนุน พร้อมคณะกรรมการ กต.ตร.สภ.ควนขนุน (ชุดใหม่) ตรวจเยี่ยม และ มอบเครื่องอุปโภคและบริโภค ให้กับจนท.ตร. สายตรวจ,อปพร,อสตร. ประจำ ต.แหลมโตนด
พ.ต.อ.คณิต รัตนมณี  ผกก.สภ.ควนขนุน พร้อมคณะกรรมการ กต.ตร.สภ.ควนขนุน (ชุดใหม่) ตรวจเยี่ยม และ มอบเครื่องอุปโภคและบริโภค ให้กับจนท.ตร. สายตรวจ,อปพร,อสตร. ประจำ ต.ปันแต
พ.ต.อ.คณิต รัตนมณี  ผกก.สภ.ควนขนุน พร้อมคณะกรรมการ กต.ตร.สภ.ควนขนุน (ชุดใหม่) ตรวจเยี่ยม และ มอบเครื่องอุปโภคและบริโภค ให้กับจนท.ตร. สายตรวจ ประจำ ต.มะกอกเหนือ
พ.ต.อ.คณิต รัตนมณี  ผกก.สภ.ควนขนุน พร้อมคณะกรรมการ กต.ตร.สภ.ควนขนุน (ชุดใหม่) ตรวจเยี่ยม และ มอบเครื่องอุปโภคและบริโภค ให้กับจนท.ตร. สายตรวจ ประจำ ต.โตนดด้วน
พ.ต.อ.คณิต รัตนมณี  ผกก.สภ.ควนขนุน พร้อมคณะกรรมการ กต.ตร.สภ.ควนขนุน (ชุดใหม่) ตรวจเยี่ยม และ มอบเครื่องอุปโภคและบริโภค ให้กับจนท.ตร. สายตรวจ,ประจำ ต.ดอนทราย
พ.ต.อ.คณิต รัตนมณี  ผกก.สภ.ควนขนุน พร้อมคณะกรรมการ กต.ตร.สภ.ควนขนุน (ชุดใหม่) ตรวจเยี่ยม และ มอบเครื่องอุปโภคและบริโภค ให้กับจนท.ตร. สายตรวจ ประจำ ต.ขะมวง
พ.ต.อ.คณิต รัตนมณี  ผกก.สภ.ควนขนุน พร้อมคณะกรรมการ กต.ตร.สภ.ควนขนุน (ชุดใหม่) ตรวจเยี่ยม และ มอบเครื่องอุปโภคและบริโภค ให้กับจนท.ตร. สายตรวจบ้านควนพลี
พ.ต.อ.คณิต รัตนมณี  ผกก.สภ.ควนขนุน พร้อมคณะกรรมการ กต.ตร.สภ.ควนขนุน (ชุดใหม่) ตรวจเยี่ยมและมอบเครื่องอุปโภคและบริโภค ให้กับจนท.ตร.สายตรวจรถยนต์ และ จนท.ตร.สายตรวจรถจยย.
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ  สภ.ควนขนุน