เมื่อวันที่   ๖  พฤศจิกายน  ๒๕๕๗   เวลา  ๑๐.๐๐ น.  พ.ต.อ.คณิต   รัตนมณี   ผกก.สภ.ควนขนุน  ร่วมประชุมคณะกรรมการ กต.ตร.(ชุดใหม่)   ณ  ห้อง ศปก.สภ.ควนขนุน
  ในมติที่ประชุมได้คัดเลือก ประธานคณะกรรมการ กต.ตร.(ชุดใหม่)  โดย  ดร.ศุภพงศ์   ทองศรีนุ่น  ได้รับเลือกเป็นประธานคณะกรรมการ กต.ตร.สภ.ควนขนุน


งานเทคโนโลยีสารสนเทศ  สภ.ควนขนุน