เมื่อวันที่   ๔   พฤศจิกายน  ๒๕๕๗    เวลา  ๑๔.๓๐ น.  พ.ต.อ.คณิต   รัตนมณี   ผกก.สภ.ควนขนุน  ,พ.ต.ท.ธัญญา  สังข์ศิลป์ชัย  พงส.ผนพ.สภ.เมืองพัทลุงฯ ,พ.ต.ท.ปัญจวิทย์  เกื้อกอบ 
รอง ผกก.สส.สภ.ควนขนุน, พ.ต.ท.เบญจ  ดิษกัญจน์  สวป.ฯ ,พ.ต.ท.อดุลเกียรติ   เสริมสกุลเกียรติ  พงส.ผนก.ฯ  นำข้าราชการตำรวจ สภ.ควนขนุน   อาสาสมัครตำรวจชุมชน ต.แหลมโตนด ,ต.ปันแต
 เจ้าหน้าที่อาสากู้ภัยพัทลุง  ,จนท.อปพร.ประจำตำบล ,จนท.พยาบาลโรงพยาบาลควนขนุน  และชมรมวิทยุโทรคมนาคม   จำนวน  ๙๕  นาย  ร่วมปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรม
ช่วงเทศกาลลอยกระทง ประจำปี  ๒๕๕๗   ณ   หน้าสถานีตำรวจภูธรควนขนุน

งานเทคโนโลยีสารสนเทศ  สภ.ควนขนุน