ผนวก  ค. แผนที่แสดงเขตรับผิดชอบ   
  ประกอบ : แผนเผชิญเหตุคนร้ายปล้นทรัพย์ ชิงทรัพย์ ธนาคาร ร้านทอง  
กล่องข้อความ: ถนน ควนขนุน-ไสยวนกล่องข้อความ: ถนน แหลมโตนด-ขอนหาด
 
  N